Om Carpe » Projekt » Pressrum » Kontakt » För företag »
Bli medlem » Logga in »

Aktuellt|Ansökan|Adepter och mentorer|Partners|Kontakt

Stella är Carpe Competencias mentorprogram som syftar till att vägleda, inspirera och motivera nästa generations kvinnliga ledare. Stella startades 2004 och går sedan dess en gång årligen i Stockholm. 25 adepter väljs ut till varje program och matchas med noga utvalda mentorer som alla har ledande befattningar inom svenskt näringsliv.

Målsättningar

  • Mentorprogrammet skall utveckla både adept och mentor i deras personliga ledarskap
  • Adepten skall med hjälp av mentorn försöka konkretisera sina karriär- och ledarskapsambitioner
  • Mentorn skall bli väl insatt i de behov som finns och de möjligheter som skapas av unga kvinnliga ledarämnen i en organisation
  • Mentorprogrammet skall vara ett hjälpmedel för adepten i syfte att underlätta övergången från akademi till näringsliv
  • Mentorprogrammet skall utgöra en plattform för ett tvärvetenskapligt nätverk mellan KTH- och HHS-studenter

Programmets upplägg
Stella löper under ett års tid och startas upp en gång per år. Under året följer en utbildning som sker genom följande träffar:

Upptaktsträff - Adepter och mentorer träffas, lär känna varandra och får en kortare utbildning om vad det innebär att vara mentor respektive adept i ett mentorprogram. Mentorn och adepten definierar tydligt utseendet på mentorskapet sinsemellan samt kommer fram till vad båda parter förväntar sig och vill få ut av det.

Adeptträff - Sammankomsten är enbart för adepterna och tyngdpunkten ligger på diskussion om mentorprogrammet och utbyte av erfarenheter.

Mingelträff - Till denna träff kommer alla partners, mentorer och adepter från alla Stellaår sedan starten 2004 att bjudas in för att nätverka, umgås och utbyta erfarenheter. Syftet med denna kväll är att ge deltagarna ännu fler möjligheter att skapa och bibehålla de värdefulla kontakter som Stella erbjuder.

Uppföljningsträff - Denna vidareutvecklar den utbildning som grundlades vid den första träffen.

Avslutningsträff - Samtliga inblandade parter, såsom adepter, mentorer och samarbetspartners, samlas för att tillsammans avsluta mentorprogrammet.

Utöver dessa träffar som Carpe Competencia står för förväntas adept - mentorparen att hålla kontakten med varandra under året. Både adepterna och mentorerna blir en del av Carpe Competencias nätverk och välkomnas varmt att delta vid våra övriga aktiviteter.